Uważamy, że jedynie rzetelna wiedza jest podstawą odpowiedzialnych wyborów. Nasz projekt jest krokiem na drodze do wprowadzenia w Polsce obowiązkowej, rzetelnej i światopoglądowo neutralnej edukacji seksualnej.

OFERTA NAWIGATORA NA ROK SZKOLNY 2014/15


Wszystkich zainteresowanych
warsztatami NAWIGATORA dotyczącymi edukacji seksualnej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dla szkół, która wyświetli się w nowym oknie po kliknięciu na poniższy link.

KATALOG - NAWIGATOR

Współpracujemy również z klientami MOPSów, PCPRów i innych instytucji.

Przy większych projektach dostosowujemy ofertę do potrzeb danego klienta. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, które prosimy kierować na adres: kontakt@edukacjaseksualna.edu.pl

 


 

Nawigator - Edukacja Seksualna jest projektem realizowanym przez nieformalną grupę edukatorów seksualnych NAWIGATOR, we współpracy z FALOCHRONEM - Fundacją na Rzecz Bezpieczeństwa i Współpracy w Szkole. Nasze działania w ramach projektu Nawigator finansuje Unia Europejska z funduszy Programu Młodzież w Działaniu.

rzetelna wiedza = odpowiedzialny wybór

W trakcie trwania projektu, tzn. od maja 2012 do kwietnia 2013, pracujemy nad następującymi sprawami:

  1. WARSZTATY - 20 autorskich warsztatów z zakresu edukacji seksualnej (2x45min) dla licealistów, poprzedzonych badaniem potrzeb szkoleniowych i zakończonych ewaluacją
  2. KONFERENCJA - 16 marca 2013 odbyła się konferencja pod hasłem "Wychowanie Seksualne - czyli skąd się bierze bocian?" (o szansach i zagrożeniach wynikających z wpływu rodziny, szkoły, rówieśników oraz mediów na rozwój i funkcjonowanie seksualne dzieci i młodzieży; szczegóły w zakładce konferencja) Dziękujemy Wszystkim
    przybyłym za udział i inspirującą dyskusję.
    Obecnie przygotowujemy publikację, która pojawi się na stronie pod koniec kwietnia.
  3. PETYCJA -stworzyliśmy petycję mającą na celu mobilizację władz Małopolski do zadbania o rzetelną, obowiązkową i światopoglądowo neutralną edukację seksualną młodzieży. Spotkała się ona ze sporym zainteresowaniem. Niestety, nie brakuje też reakcji skrajnie nieprzychylnych. Więcej informacji w zakładce Petycja, która powstanie niebawem. Petycja spotkała się z odmowną decyzją Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa
  4. BAZA DANYCH - chcemy w jednym miejscu zgromadzić kontakty do osób i instytucji działających na rzecz zdrowia seksualnego - zapraszamy do rejestrowania się w naszej bazie! celem jest ułatwienie osobom poszukującym informacji lub pomocy dotarcia do miejsc i osób oferujących profesjonalną pomoc/radę i rzetelne informacje z zakresu życia seksualnego człowieka.

Znajdziesz tutaj:

Przygotowujemy także:

  • ofertę warsztatów dla szkół i instytucji